Jäsenet

AINAISJÄSENET:

Aarni Esa

Aarni Janne

Aarni Juhani
Aarni Martti
Aarni Matti
Aarni Raimo Antero
Alajärvi-Kauppi Riitta Liisa

Alamäki Marko

Alasaukko-Oja Heikki
Alioravainen Hannu
Andelin Leo
Barsk Markku
Barsk Mikko
Barsk Seija
Berg Juha
Bulgakov Anatoli
Eprintsev Oleg
Frantti Juha
Frantti Liisa
Gullsten Kari
Gullsten Saara
Gullsten Yrjö
Haahti Esa
Hakasalo Jussi
Halmkrona Kimmo
Halonen Jorma Tapio
Hannu Kari
Hannu Kimmo
Harjuoja Jarmo
Hasa Jari
Heiskanen Ari
Hemmilä Mika
Herajärvi Marko
Herala Arto
Herala Mika
Hiekkanen Pasi
Hiltunen Juhani
Hiltunen Raija
Hiltunen Seppo
Hiukka Markus
Hiukka Sakari
Hiukka Timo
Huhtala Seppo
Huhtalo Marja-Leena
Hurula Seppo
Husa Ilpo
Husa Tuomo
Huusko Taimo
Hyry Jussi
Hyvärinen Elli
Hyvärinen Mauno
Hyvärinen Reino
Häyhä Esa
Höynälä Sirkka
Iivari Ari
Isometsä Arja
Isometsä Arto
Isteri Jaakko
Isto Kari
Jaako Eeva
Jaako Timo
Junes Vesa 2 kpl
Juntti Per-Anders
Jurvelin Helge
Järnström Jukka
Kalliosalo Pentti
Kanto Jussi
Kapraali Niilo
Keinänen Risto
Keränen Pentti
Kiiskilä Sampo
Kivelä Markku 2kpl
Kivilompolo Esko
Koivisto Jarno
Koivupalo Päivi
Koivuranta Kaisu
Kokkonen Toni
Konttajärvi Heikki
Konttajärvi Marjatta
Koskenniemi Yrjö
Kotaniemi Janne
Kotiranta Sauli
Kuha Outi
Kulju Klaus
Kulju Tapani
Kurki Arvid
Kurtti Esa
Kurttio Jorma Kalervo
Kuusisto Seppo
Kvist Ari
Kyllönen Eero Johann
Kärelampi Timo
Kärelampi Toini
Kärenlampi Teemu
Lahdenperä Risto
Lakkapää Petri
Lamminparras Kyösti
Lamsijärvi Juha
Lankila Matti

 

Lantto Tuomas

Laurikka Olavi

 

Lehto Kaisa

Lehto Pentti
Leinonen Maisa
Leipälä Pentti
Leiviskä Jukka-Pekka
Lintunen Ilpo
Lintunen Outi
Lukkarila Seppo
Luokkala Pentti
Manninen Hannes
Manninen Ilkka
Manninen Mikko
Meriö Jyrki
Mesilaakso Jarmo
Miroschnitcenko Roman
Myllymäki Saima
Myllyoja Matti

Mäkikallio Raimo
Mäkitalo Markus

Määttälä Anu

Määttä Ilpo
Nenonen Marjut
Nenonen Pasi
Niska Markku
Nyholm Jorma
Nyholm Tuula
Närhilä Pekka
Ohtonen Maarit
Ohtonen Reijo
Ohtonen Tapani
Oinas Jarmo
Oinas Sami
Olsen Janne
Palokangas Anitta
Pekkala Olavi
Pekkanen Matti
Pekkanen Paula
Pekkanen Ville
Pelttari Mikko
Pelttari Seppo
Perttula Eeva-Kaisa
Perttula Jani
Pirinen Seppo
Pohjanen Arto
Pohjola Erkki
Pohjola Kaisa
Pohjola Kristiina
Ponkala Janne
Ponkala Risto
Ponkala-Kurttio Outi
Puotiniemi Jukka-Pekka
Pyyny Jouko
Pyyny Petri
Pyyny Sirkka-Liisa
Pääkkölä Raija
Pääkkölä Tuomas
Rahkonen Hilkka
Rahkonen Jussi
Rahkonen Kari-Pekka
Rasku Jouko
Rautio Esko
Rautio Heimo
Rautio Kullervo
Rautio Paavo
Rautio Veikko
Ravelin Sakari
Rinne Väinö Veikko
Rousu Maire
Räätäri Jouko
Saarela Mauno
Saario Juha
Saastamoinen Mauri Armas
Saastamoinen Mikko
Sadinmaa Jarno
Sadinmaa Jenni Elina
Saenko Konstantin
Salmi Marjatta
Salmi Mika
Salmi Olavi
Salmi Pertti
Sammallahti Anne
Sammallahti Jouni
Sarkkinen Tero
Sihvonen Timo
Siitonen Ilkka
Siitonen Lea

Sinihalme Eveliina

Sinihalme Teemu
Skants Eija
Suoperä Tapani
Södervall Teijo
Tainio Risto
Talvensaari Jouni
Tannerma Unto

Tapojärvi Tuomas

Taskila Pekka

Taramaa Markku 2kpl
Tarvainen Markku
Teppola Kalevi
Teppola Vappu
Tervahauta Reino
Tervahauta Timo
Tervahauta Tuomas
Tervo Risto
Tikkala Jukka-Pekka
Tikkala Pentti
Tikkanen Katri
Tikkanen Pentti
Tikkanen Roine
Tuoma Juha
Tuoma Pertti
Tyni Pertti
Uusitalo Hannu
Vaalto Kari
Vainio Risto Olavi
Vanhainen Tapio
Vehkaperä Ilkka
Viippola Sami
Väänänen Eija
Väänänen Kari
Ylimäinen Martti
Ylimäinen Sami
Ylimäinen Seija
Ylimäinen Tuomas
Ylinikka Mirja
Ylinikka Olavi
Ylipartanen Jorma
Zhak Viktor
Äijälä Aino Tyyne
Äijälä Aira
Äijälä Ari Veikko
Äijälä Ismo
Äijälä Jukka
Äijälä Kalervo