Joukkue

Aapajärvi Leevi
Alamäki Eetu
Frant Arttu
Isokangas Jesse I
Knuuti Jonne
Kulju Henrik
Lantto Elliot
Lassila Nikita
Mattinen Ville
Niskala Jonatan
Nurkkala Mikael
Pitkänen Akseli
Salminen Ilari
Tallavaara Nooa
Talvensaari Mico
Vaalto Miro
9
Bimberg Rasmus
15
Bulgakov Egor
18
Pohjanen Lauri
19
Harju Eino
21
Koivisto Mikael
23
Heikkilä Samuel
50
Kulju Erik
99
Alavahtola Jesse A

Toimihenkilöt

Tornion Pallo -47 ry
Teollisuuskatu 8-10
95420 Tornio
+358 405919275
office@tp47.com